7 ago 2014

Inspiration


- Body - 
Hair: Magika [01] Noise (Only 35L$)
Skin: -POUDRE- Teta Seed Grey - Skins Group Gift -

- Clothing -
Body: ** Ballsy ** Body Rayures 
Shoes: Latreia- Inspiration Stilettos

Nessun commento:

Posta un commento